V dňoch 12. až 13. mája 2017 sa konal 6. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov s názvom REGION TOUR EXPO v Trenčíne. Kúpiť si miesto na takomto podujatí je finančne náročné a preto malých vystavovateľov z roka na rok ubúda. Musia sa spájať, alebo rozmýšľať o inej forme propagácie.

Ani naša organizácie nemôže investovať nemalú sumu, aby prezentovalo mnoho subjektov v cestovnom ruchu, ktoré sa v regióne nachádzajú.

Súbežne s výstavou REGION TOUR EXPO sa uskutočnili aj ďalšie výstavy: celoslovenská cukrárska výstava TORTY & SVET PEČENIA, prezentácia tradičných ľudových umeleckých remesiel a  výstava slovenských produktov CHUŤ SLOVENSKA, určená pre milovníkov dobrého jedla, pitia a produktov vyrobených na Slovensku. A práve na tej sme mali malý stánok aj my. Poďakovanie patrí pánovi Igorovi Vlčekovi zo Salaša Zbojská, ktorý nám umožnil v ich priestore prezentovať územie Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron. Takéto spojenie bolo naozaj veľmi prospešné. Vynikajúcu tradičnú kuchyňu Zbojníckeho dvora sme dopĺňali – hlad po informáciách sme tíšili informačno-propagačnými materiálmi, mapami a rozhovormi. Prezentáciu sme doplnili o ľudové remeselné výrobky z Čierneho Balogu a návštevníkov sme vítali po balocky: chlebom s drevorubačskou zápražkou.

Niekto vníma regionálne verejno-súkromné partnerstvá ako čakanie na peniaze. Ja vidím v týchto partnerstvách práve takéto príležitosti na spájanie sa, spoluprácu a príležitosti na spoločné produkty a rast. Verím, že budú pribúdať.

M. Heretová