Na roky strávené prácou pre OZ VYDRA som sa pýtala Márie Šajgalíkovej, ktorá bola konateľkou organizácie v rokoch 2011 až 2014.

Ako si spomínaš na svoje pôsobenie vo funkcii konateľky Vydry?

Veľmi rada. Jednoduchý, ale výnimočný balocký kroj sa stal pre mňa aj ostatné Vydry (spolupracovníčky) pracovným odevom, ktorý dokázal počas našich aktivít zaujať návštevníkov Vydrovskej doliny. Častokrát stačí len oprášiť a vynoviť tradičné obyčaje a zrodí sa nová atrakcia. Som vďačná za ľudí, s ktorými som vo Vydre spolupracovala, lebo len vďaka nim je VYDRA stále na svete.

Čo pokladáš za najvýznamnejšie kroky Vydry v tom období?

Zakladatelia dali Vydre do vienka výborné myšlienky a pevné základy. Stavali sme na overených aktivitách, len sme ich trochu inovovali. Svoje nezameniteľné čaro mali zimné pozvánky do Vydrovskej doliny v zimných turistických strediskách. Nechýbali sme na tradičných akciách v obci i v regióne. Priviedli sme na svet nášho maskota, vďaka Vydre vyšli nové poštové známky s vydrou riečnou a bocianom čiernym.

Čo chceš Vydre zaželať do ďalších rokov?.

Vydra je veľmi neúnavná, pohyblivá a hravá. A tieto vlastnosti má aj VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita. Nech sa jej darí a nech naďalej pláva v balockých vodách aj v ďalších desaťročiach.

Ďakujem za rozhovor.

M. Heretová