Rodina Blažencových

Lesanka Blažencová patrí k „stavačkárom“ – skupine ľudí (od 1 do 75 rokov), ktorí prichádzajú na jar a začiatkom leta do Čierneho Balogu aj pre to, aby vybudovali, opravili, sprevádzkovali tábor, ktorý počas leta slúži na rekreáciu a detské tábory. No sú aj iné dôvody, prečo sa stretávajú.

Ako si sa zoznámila s Vydrou?

Som členka OZ Slatinka, a toto občianske združenie má podobné zameranie ako OZ VYDRA. Poznala som sa s Miškou Galvánkovou, stretávali sme sa na rôznych fórach a podujatiach. Poznala som sa aj s Csillou Droppovou a keď som zistila, že pre Vydru aktívne pracuje, začala som sa aj ja o organizáciu viac zaujímať. Prvýkrát som využila možnosť prísť sem na „mamičkovský“ tábor, ktorý organizovali aktívne ženy z Ponickej Huty pre svoje rodiny. V ďalšom roku sme prijali pozvanie a celá rodina prišli na stavačku. A chodíme pravidelne už niekoľko rokov. Našli sme tu mnohých nových priateľov.

Čím je Vydra výnimočná organizácia?

Že ľudí spája, stmeľuje. Je málo organizácií na Slovensku, ktoré vydržali robiť toľké roky jednu vec, venovať sa nepretržite jednej činnosti, hľadať na ňu zdroje, budovať a zlepšovať – a to je táborisko a organizácia letných táborov. Že sa sem ľudia vracajú, tomu napomáha aj dobré plánovanie, stanovenie si pravidelných každoročne sa opakujúcich termínov, s ktorými ľudia napevno rátajú. A tiež možnosť niečo užitočné a hodnotné po sebe zanechať a popri práci aj relaxovať a niečo zaujímavé zažiť. S rodinou sem nechodím od začiatku, ale je úžasné, keď niekto dostane už 29-ty krát varechou po zadku (Vyraďovačka – záverečný rituál, keď každý stavačkár dostane po zadku toľko „úderov“ varechou, koľko stavačiek absolvoval. Pozn. M.H.). Do detského tábora chodí už aj náš syn a vždy sa naň veľmi teší. Držím vám palce a želám všetko dobré.

Ja ďakujem Lesanke za rozhovor a všetkým našim stavačkárom ďakujem za vernosť, pomoc a nespočetné hodiny dobrovoľníckej práce, ktoré venovali budovaniu nášho táboriska. V dnešnej dobe je viac zriedkavé ako bežné, že ľudia nezištne pomáhajú iným. Je mi cťou, že ich stretávam v Čiernom Balogu, ktorý sa pre nich stal srdcovou záležitosťou. Želám im, aby sa sem radi vracali aj naďalej.

M. Heretová

Foto: Peter Berčík