Značka Regionálny produkt Horehronie je značka kvality, ktorá sa používa na poľnohospodárske produkty, potravinárske výrobky, remeselné a iné spotrebné výrobky s pôvodom v regióne Horehronie a ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v cestovnom ruchu poskytované v regióne Horehronie. Cieľom značky je podporiť kvalitné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región Horehronie a jeho tradície a prehlbujú záujem návštevníka o región. Koordinátorom pre naše územie je Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) REGIÓN HOREHRONIE.

V máji mali možnosť zapojiť sa výrobcovia a poskytovatelia služieb do 1. výzvy a predložiť žiadosť na udelenie práv na používanie značky Regionálny produkt HOREHRONIE a 4. júna v Synagóge v Brezne boli slávnostne odovzdané prvé certifikáty na jej používanie. Bolo ich šestnásť, šesť pre potravinárske produkty, štyri pre remeselné výrobky, štyri pre ubytovacie a stravovacie služby a dva pre doplnkové služby v cestovnom ruchu. V Čiernom Balogu získali značku Regionálny produkt Horehronie manželia Giertlovci pre svoj penzión Slovenka a tiež občianske združenie VYDRA označí svoje zábavno-vzdelávacie zážitkové programy zeleným zvončekom.

Logo – zelený zvonček, ktorý bol pre región Horehronie zvolený – sa naozaj podarilo: Naklonený zvonček, to je zvonček v pohybe. Pohyb znamená život, teda napredovanie, rozvoj, pokrok… Naklonený zvonček zvoní, má hlas – zvuk, tak aj tento región dáva o sebe vedieť. Folklórny ornament sa nachádza na krojoch, kožúškoch, keramike, drevorezbách…, je charakteristický pre náš región, a my sa hlásime sa k jeho tradíciám, ku kultúrnemu dedičstvu. V ornamente v tomto prevedení je možné vidieť aj rastlinku a tá symbolizuje živé, zelené, zdravé, čerstvé produkty. Logo je zaujímavé aj tým, že ornament na zvončeku pôsobí ako vlis na oštiepku, ktorý je pre Horehronie typický.

Verím, že produktov s označením Regionálny produkt HOREHRONIE bude pribúdať a budeme hrdí na to, čo doma máme a vieme ponúknuť návštevníkom.

Text: M. Heretová, fotografie: I. Pašmík