Tvrdil to Pellegrino Artusi, taliansky podnikateľ a spisovateľ, nazývaný aj „otec národnej talianskej gastronómie“.

Preslávil sa ako autor kuchárskej knihy La scienza v cucina e l’arte di mangiar beneVeda v kuchyni a umenie dobrého stravovania.
Ako prvý zahrnul do jedinej kuchárky recepty zo všetkých talianskych regiónov. Pretože uctieval pokrok a vedeckú metódu, všetky recepty sám odskúšal. V prvom vydaní ich bolo 790.

Skúsenosť nadobúdame tým, že niečo skúsime, vyskúšame. Niekedy sa stane, že príjemný zážitok nás tak nadchne, že ovplyvní celý náš život. Niektorým skúsenostiam by sme sa najradšej celkom vyhli, ale keď prídu, napríklad ťažká choroba alebo úmrtie blízkeho človeka, naučí nás to vcítiť sa do náročnej situácie iných a byť chápavejšími. Väčšinu našich skúseností nadobúdame každodenným riešením problémov, prácou a stretávaním sa s inými ľuďmi. Až po rokoch oceníme, že už máme skúsenosti, ktoré nám umožňujú predvídať a rozhodovať sa s prehľadom.

Som veľmi rada, že VYDRA je organizácia, kde je možné všeličo si vyskúšať, nadobúdať skúsenosti. Návštevníkom umožníme vyskúšať si miestne remeslá a techniky recyklovania materiálov v našich zážitkových programoch. Deti v letných vydrovských táboroch (najmä, ale nie len z väčších miest) si často po prvý krát vyskúšajú založiť oheň a správne ho uhasiť, negrilovať ale opekať špekáčiky na ražni, vyrezať a vymaľovať si totem ale aj očistiť zeleninu do polievky. Účastníci mládežníckeho tábora dobrovoľnícky pracujú a veľmi ich to baví a teší. Získavajú zručnosti, ku ktorým by sa vo svojom veku inak ani nedostali. Majú radosť, keď z ich práce vzíde niečo viditeľné a hmatateľné a po rokoch si môžu povedať „toto som robil ja“. Mladí vedúci v našich táboroch nadobúdajú rôzne skúsenosti: starať sa o účastníkov – byť za nich zodpovedný, vytvoriť pre ne program, pracovať samostatne i v tíme, vytrvať, byť flexibilný, prekonať únavu a mnoho ďalších vecí užitočných pre prácu a pre život. Často počúvam od našich dobrovoľníkov, že až vo Vydre sa naučili hrabať seno, variť, rúbať drevo, postaviť stan, ale aj nebyť sebecký, byť samostatný, pomôcť, keď treba. Naši brigádnici získavajú prvé pracovné skúsenosti – pracovať samostatne, byť zodpovedný, ústretový, komunikovať s klientmi, učiť sa neustále nové veci…
Každý deň nám ponúka niečo nové si vyskúšať. Niekedy radšej robíme veci osvedčeným, odskúšaným spôsobom a staviame na istotu. Niekedy experimentujeme a výsledok nás poteší alebo aj sklame. Ale ako hovorievala Miška Galvánková (prvá konateľka a jedna zo
zakladateľov OZ VYDRA) „aj zlá skúsenosť je dobrá skúsenosť“.
Istota nám nie vždy prináša uspokojenie. Rozhodnúť sa vyskúšať niečo nové prináša pokrok a je len na nás ako s novými skúsenosťami (vynálezmi, technológiami, poznatkami…) naložíme.

V novom roku Vám z Vydry želáme mnoho takých skúseností, ktoré prehĺbia Vašu múdrosť, posilnia Vaše empatie a povznesú Vaše skutky.

Michaela Heretová