Čierny Balog je rázovitá obec, známa aj svojím folklórom. Jej obyvatelia môžu byť právom hrdí na svoj autentický folklór a tých, ktorí ho stále udržiavajú pri živote. Sú to nie len miestne folklórne súbory – detský a dospelácky, ale aj hudobné skupiny, remeselníci a organizátori rôznych podujatí. Aj občianske združenie VYDRA prispieva k zachovávaniu a prezentácii miestnej ľudovej kultúry svojimi aktivitami. Predovšetkým ju predstavujeme návštevníkom obce a regiónu našimi zážitkovými programami. Návštevníci sa tešia, že zažijú niečo naše, tradičné, nefalšované. Sú radi, že sa tu stále žije v prepojení s prírodou a ľudovými tradíciami.

Na pamiatku si turisti môžu odniesť stále viac a viac upomienkových predmetov od miestnych remeselníkov. Vytvárame im priestor v našich turistických informačných kanceláriách. Teší nás, že miestnych remeselníkov (rozumej: žijú a tvoria v Čiernom Balogu, alebo sa tu narodili a žijú v blízkom regióne, jednoducho Baločania) pribúda. Od roku 2014 sa ich počet z 8 zvýšil na 31. Aj množstvo a sortiment ich výrobkov sa zväčšuje. Zároveň tiež uprednostňujeme výrobcov z regiónu (Valaská, Brezno, Tisovec…). Preto znižujeme dodávky výrobcov z iných regiónov. Takýmto sociálnym podnikaním, keď zapájame miestnu komunitu a pomáhame im predávať ich výrobky, podporujeme miestnu ekonomiku a rozvoj cestovného ruchu. Pomáhame Čierny Balog a Vydrovskú dolinu zachovať ako jedinečnú autentickú turistickú destináciu. Prispievame aj k tomu, aby naše tradičné ľudové výrobky neboli vytláčané lacnými napodobeninami z ázijských ekonomík. Aj preto dbáme o to, aby miestni výrobcovia svoje výrobky označovali, aby boli identifikovateľné. Návštevník uprednostní taký upomienkový predmet, ktorý sa priamo viaže na miesto, ktoré navštívil a pripomína mu ho. Suvenír musí mať výpovednú hodnotu, musí reprezentovať nielen výrobcu (ako v prípade bežného darčeka) ale aj lokalitu. Dlhší čas sme uvažovali, ako personalizovať suveníry, ako ich prepojiť s tvorcami, ako návštevníkom priblížiť, dovoliť spoznať miestnych výrobcov, ktorí pre nich vyrábajú jedinečné a k Čiernemu Balogu sa viažuce predmety. Nie je možné každému z nich v malých priestoroch našich turistických informačných kancelárií vyhradiť samostatný priestor s kontaktmi a fotografiou. Katalóg remeselníkov by bol tiež rozsiahly a prezrelo by si ho iba nepatrné množstvo návštevníkov. Aj keď suveníry od miestnych výrobcov sú zaujímavé, výrazne sa neodlišujú od ostatnej ponuky (pretože aj u dodávateľov z iných regiónov dbáme na to, aby suveníry boli vkusné, adresné a ak je to možné, vyrábané exkluzívne pre nás).

Príležitosť zviditeľniť a odlíšiť miestnych remeselníkov sme dostali prostredníctvom projektu Ľudová kultúra – sviatočná aj každodenná, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron“ a logom Partnerstva MP ČH. Práce na projekte začali už vlani a dokončený bol tohto roku v marci.

Uskutočnilo sa nakrúcanie krátkych videonahrávok. Vo videonahrávke je tradičný výrobca zachytený v jeho prostredí (dielni) pri práci, sú zachytené viaceré jeho výrobky a záznam je doplnený o jeho kontaktné údaje. Oslovili sme viacerých miestnych remeselníkov, ktorí sa venujú výlučne ľudovej tvorbe alebo ručnej výrobe. Spolupracovať s nami a takto sa prezentovať prejavili ôsmi. V nahrávke je zachytená výroba keramiky, tkaníc, pastierskych cedíl, výrobkov z kože, je zachytená práca tkáčky, rezbára a mydlárky. Jednotlivé dokrútky majú 2-3 minúty, čo je dostatočný priestor pre prezentáciu remesla. Takýto dokument zaujme návštevníka. Máme dobré skúsenosti s premietaním filmov v TIK v Lesníckom skanzene. Turisti budú mať možnosť priradiť si tie najzaujímavejšie upomienkové predmety k výrobcom, budú môcť zachytiť kontakt na mobil, budú ho môcť navštíviť, alebo kontaktovať neskôr, ak by mali záujem o jeho výrobky.

Plánovali sme celý záznam premietať v turistickej informačnej kancelárii (v areáli ČHŽ v Čiernom Balogu) v nekonečnej slučke. Na to máme prisľúbené aj zapožičanie televízora. Žiaľ, zatiaľ nevieme, či turistické informačné kancelárie budú môcť byť otvorené, kedy a ako začne turistická sezóna. Rozhodli sme sa, že tento videodokument o miestnych remeselníkoch a ich práci zverejníme na YouTube, na kanáli OZ VYDRA, kde už máme umiestnené aj iné videonahrávky a ponuky.

Napriek súčasným ťažkostiam veríme, že ponuku miestnych výrobcov urobíme atraktívnejšou a je predpoklad, že ich výrobky sa budú predávať viac. Ak sa ich výrobky budú predávať viac, budeme môcť vytesniť dodávateľov s celoslovenskou pôsobnosťou, výrobky ktorých je možné kúpiť v ktoromkoľvek zariadení cestovného ruchu. Ak miestni budú predávať viac, budú sa mať lepšie a zostanú pri remesle. Ak zostanú pri remesle, ktoré ich uživí, naučia ho robiť mladých ľudí. Remeslo nezanikne.

Videozáznam bude môcť slúžiť aj na propagačné účely počas rôznych podujatí a prezentačných akcií. Tento dokument bol nakrútený s finančnou podporou Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.

Ďakujeme.

M. Heretová