Určite sa každý poteší, keď mu pod rukami vyrastie užitočná a pekná vec, A niekedy prejav spokojnosti klienta poteší viac ako výplata. A tak sa aj vo Vydre počas tohto leta tešíme z maličkostí, z vydarenej práce i zo spokojnosti návštevníkov Čierneho Balogu. Tu sú dva príklady:

Stavba

Na začiatku prázdnin postavili naši dobrovoľníci na táborisku nové drevené záchodíky. Do života boli slávnostne uvedené v piatok 10. júla pretrhnutím stuhy z toaletného papiera a pokropením sektom. Dobrovoľníci si pripili na to, aby kadibúdky dlho a dobre slúžili deťom i dospelým počas Vydrovských letných táborov a zaželali všetkým pekné posedenia s úchvatnou vyhliadkou na prekrásnu balockú prírodu. O týždeň neskôr sa novostavba dočkala aj pestrej výzdoby a teraz slúžia záchodíky deťom na Vydrovských letných táboroch.

SMS

Dobrý večer, pani Heretová, práve Vychádzame z Vydrova. Srdečne Vám ďakujeme za dobré rady a za príležitosť návštevy pralesa i Balogu a skanzenu, ako aj za výbornú sprievodkyňu. Pre nás z piešťanskej roviny je dnešný zážitok krásny. Želáme všetko dobré Vám, pani Prečuchovej, ale aj všetkým, ktorí akokoľvek prispievajú k ochrane krásnej slovenskej prírody. Určite výborné recenzie posunieme ďalej. Peter, Maja, Marta, Štefan, Agi a Ivan z Piešťan.

M. Heretová