Turistická sezóna 2021, spolupráca regiónov Čierny Hron a Podpoľanie

Susediace regióny sú si zvyčajne v niečom podobné, v niečom rozdielne a vždy ich niečo spája. Hoci by sa dalo spojitostí nájsť hneď niekoľko, Čierny Hron a Podpoľanie na prvý pohľad isto spája vyhasnutá sopka Poľana. Z tých slovenských asi najznámejšia. Láka geológov, historikov, botanikov a zoológov, turistov i umelcov. Nás inšpirovala k názvu projektu i k spolupráci.

VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita už v lete začala realizovať projekt s názvom TURISTICKÁ SEZÓNA 2021 – Čierny Hron – Vydrovská dolina – Vulkán Poľana.

Cieľom projektu je posilnenie spolupráce a využívanie lokálnych zdrojov pre rozvoj regiónov v oblasti cestovného ruchu s dôrazom na nové podmienky ovplyvňujúce lokálnu ekonomiku, a tiež príprava diverzifikovanej ponuky cestovného ruchu na turistickú sezónu 2021 zohľadňujúcu nové podmienky v poskytovaní služieb a uspokojovania potrieb návštevníkov v regióne.

Zjednodušene povedané: Dnes vieme, čo v týchto susediacich regiónoch funguje, posilňuje miestnu ekonomiku, dáva ľuďom prácu a živí rodiny v oblasti cestovného ruchu. Existuje tu vzájomná spolupráca niekoľkých subjektov. Spojme teda sily k tomu, aby návštevníci týchto regiónov svoj pobyt predĺžili a odskočili si pozrieť zaujímavosti k susedom a v neposlednom rade – minuli svoje peniažky za služby tam aj tam.

Čo nám to prinesie? Udržateľnosť lokálnej ekonomiky regiónov Čierny Hron a Podpoľanie. To plánujeme podporiť nasledovnými opatreniami:

  • zabezpečiť rozptýlenie a koordinovaný pohyb turistov v rámci rozšíreného územia, ako aj ich nasmerovanie na už existujúce, ale menej známe, no atraktívne miesta a služby.
  • rozšíriť a skvalitniť služby v rámci ponuky tým, že rozšírime územnú pôsobnosť organizácie Vydra do ďalších blízkych území okolo Poľany so zameraním sa na územie Podpoľania, zabezpečíme (v rámci rozšírenia územia) koordináciu  medzi nami a Informačným bodom (IB) v území Podpoľanie, ktorým je Laznícky dvor pod Pôjdami. Tiež uskutočníme sieťovanie, koordináciu a poradenstvo pre poskytovateľov služieb v rovnako pre oba regióny Čierny Hron a Podpoľanie.

Hriňová – Raticov vrch

V čase písania tohto článku sme už všetky aktivity projektu uskutočnili: pracovné koordinačné stretnutia našich organizácií, pracovné koordinačné stretnutia poskytovateľov služieb CR z územia okolo Poľany, zber názorov, skúseností z predchádzajúcej sezóny, výmena skúseností, sieťovanie, nadviazanie či posilnenie spolupráce. Akvizičnú činnosť v teréne so subdodávateľmi a poskytovateľmi služieb. Spracovaná je ponuky CR 2021, dolaďujeme už len drobné detaily. Spracované sú aj dáta do elektronickej databázy – GPS formáty desiatich doporučených turistických okruhov pre peších a cyklistov pre možnosť navigácie prostredníctvom webu či mobilu. Do začiatku sezóny chceme tiež zatraktívniť návštevné informačné miesta fotografiami remeselníkov a IB zariadi sedliacku izbu pre účely informačného centra.

Náš projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z programu Podpora regionálneho rozvoja.

Ďakujeme tiež všetkým partnerom v oboch regiónoch za odvedenú prácu. Teraz nám zostáva jediné: dúfať, aby turistická sezóna jar – leto – jeseň bola pre naše plány priaznivá, aby sa niekoľkoročné úsilie mnohých ľudí z Podpoľania a Čierneho Hrona dočkalo odmeny.

M. Heretová