Prečítajte si najnovšie vydanie Spravodaja Partnerstva Mučánska planina – Čierny Hron:
„HLÁSKY Z MASKY“. Spravodaj si môžete stiahnuť aj kliknutím na tento odkaz.