Napriek nepriaznivej, aj keď zlepšujúcej sa pandemickej situácii na Slovensku, sme sa rozhodli osláviť s deťmi z Čierneho Balogu ich sviatok – Medzinárodný deň detí. Opäť pripravíme tradičné podujatie Vydričkin zázračný deň v Lesníckom skanzene. To sa tento rok bude konať v sobotu – 5. júna 2021!

Vzhľadom na protipandemické opatrenia, celé podujatie bude BEZDOTYKOVÉ. Deti sa nesmú dotýkať vecí, ktorých by sa dotýkala iná osoba, preto prechádzka Lesníckym skanzenom bude obohatená o stanovištia s kvízovými otázkami. Keď ich deti zodpovedajú, pri odchode dostanú balíček s odmenou.

Počet detí a sprevádzajúcich dospelých bude obmedzený. Vstupenky na podujatie bude možné zakúpiť iba v predpredaji v Envirocentre VYDRA (Hlavná 51) od 17. mája do 31. mája v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hodiny.

Organizátori podujatia budú zdraví a otestovaní. Podujatie pripravíme podľa stanovených pravidiel. To znamená, že aj účastníci budú musieť dodržať tieto podmienky:

  • PODMIENKY AKTUALIZOVANÉ – 31.5.2021 o 10:30!
  • Účasť na podujatí bude podmienená testovaním osôb nad 10 rokov (AG test nie starší ako 24 hodín, PCR test nie starší ako 72 hodín).
  • Vstupenky na podujatie je možné zakúpiť alebo objednať IBA v Envirocentre VYDRA (Hlavná 51) od 17. mája do 31. mája v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hodiny. Organizátor je povinný uchovať kontaktné údaje na účastníkov do 12. júna.
  • Na stanovištiach a medzi nimi budú môcť byť iba skupiny detí a dospelých z tej istej domácnosti, to znamená dvojica (dieťa-rodič) alebo maximálne 6 osôb.
  • Budú dodržiavané rozostupy podľa pokynov organizátorov.
  • Osoby nad 10 rokov budú mať prekryté dýchacie cesty.
  • Vstupy budú od 9:00 v pravidelných 15 minútových intervaloch.
  • Lístky nebude možné zakúpiť na mieste.

Nezabúdame na Vás ani v tejto zložitej situácii. Tešíme sa na Vás my i rozprávkové bytosti Vydrovskej doliny, ktoré opäť ožijú pre radosť detí.

Tešíme sa na Vás spolu s vílou Vydrienkou, vodníkom Hroníkom, strašidlom Baločidlom a ostatnými bytosťami z Vydrovskej doliny!

M. Heretová

Podujatie finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj, LESY SR š.p., obec Čierny Balog a ďalší podporovatelia. Ďakujeme.

bbsk-podpora-logo