Tak ako každý rok, tak aj tohto roku (aj napriek prísnym protipandemickým opatreniam) sme zorganizovali tábory pre deti a mladých ľudí. V tomto roku sme mali päť turnusov.Na troch detských turnusoch si pobyt vo Vydrovskej doline užilo 82 detí vo veku 8 až 15 rokov. Záujem detí a ich rodičov však prevyšoval naše možnosti.

V ostatných rokoch zaznamenávame aj zvýšený záujem mladých ľudí o náš mládežnícky tábor spojený s dobrovoľníckou prácou. Preto sme v tomto roku usporiadali dva turnusy. V nich si oddýchlo a a zároveň pracovalo 51 mladých ľudí starších ako 15 rokov. Prečo si obľúbili tento tábor si môžete prečítať v článku „Osudová, či srdcová záležitosť?“.

Ako vedúci, inštruktori programu, zdravotníci a kuchári pomáhali realizovať tábory aj ďalší mladí ľudia. Bolo ich 40 a viacerí z nich sa zúčastnili dvoch alebo troch turnusov. Patrí im naša veľká vďaka.

Vydrovské letné tábory sme realizovali aj s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Aj vďaka nej boli tábory pestrejšie a zaujímavejšie. Ďakujeme.

Všetkým želáme v zdraví prežitý úspešný školský rok a tešíme sa na spoluprácu v lete v roku 2022!

M. Heretová
Foto: Patrik Graus, Bratislava

bbsk-podpora-logo