V piatok 3. septembra sme sa naposledy rozlúčili s pánom Ľubomírom Medveďom – Ondríkom.

Rozlúčili sme sa s našim dlhoročným spolupracovníkom, skvelým remeselníkom, výnimočným Človekom. Pomáhal nám prezentovať miestne tradície a ľudovú kultúru návštevníkom Čierneho Balogu, najmä deťom. Remeslo spracovanie kože a výroba kožených výrobkov (odevných doplnkov – najmä krojov, ale aj galantérie či módnych doplnkov) sa v jeho podaní stalo umením.

V rozlúčkovom príhovore pani Rosíkovej odznelo: „Život meriame skutkami, nie časom a je dôležité čo po sebe zanecháme. Ľubo Medveď – Ondrík zanecháva za sebou bohatú stopu v čase. Najkrajšia a najpravdivejšia stopa po človeku je tá, že keď už prestane byť, začne blížnym chýbať.“

Ľubko Medveď nám bude chýbať. Je to strata pre celú obec, ale aj pre región, kde sme ho poznali aj ako aktívneho folkloristu, vďaka ktorému sa mnohým ľudom krásne tradície Čierneho Balogu vryli do srdca. Stopa jeho človečenstva i odbornosti je tak hlboká, že ju prach zabudnutia nezakryje.

Ďakujeme. S hlbokou úctou navždy spomíname.

M. Heretová