Aj keď s malým oneskorením, ale predsa prišiel aj do Čierneho Balogu, aby potešil deti.

OZ VYDRA aj tohto roku namiesto tradičného podujatia Mikulášske popoludnie pripravilo podujatie Mikulášsky balíček. Aby sme dodržali všetky pandemické nariadenia, koče s Mikulášom a jeho pomocníkmi prechádzal v sobotu 11. decembra ulicami obce a dobré deti boli odmenené balíčkami naplnenými sladkosťami a drobnými darčekmi. Pripravili sme ich až 350. Našimi partnermi v organizovaní podujatia boli Obec Čierny Balog a LESY SR, OZ Čierny Balog. Tak ako vždy, nechýbali ani dobrovoľníci Vydry. Ďakujeme.

Teší nás, že v tejto obci žije toľko dobrých detí a toľko rodičov malo záujem o toto podujatie. Aj keď to bolo len letmé stretnutie s Mikulášom, predsa prinieslo radosť a pocit spolupatričnosti, pocit, že nikto nemusí byť sám v tejto komplikovanej dobe.

Nezostáva nám iné, len dúfať, že bude lepšie. A urobiť všetko preto, aby aj bolo. Posilniť svoju imunitu, aby sme spoločne chránili najzraniteľnejších – deti a seniorov, nerobiť nerozvážne rozhodnutia a činy a správať sa zodpovedne k sebe, svojim blízkym, k tejto krajine. Pretože na nikoho sa nemôžeme spoľahnúť, iba na seba.

O rok sa snáď budeme môcť stretnúť opäť spoločne s deťmi, ich rodičmi a starými rodičmi na Mikulášskom popoludní v kultúrnom dome, kde deti zažijú viac zábavy, budú sa môcť povoziť s Mikulášom v jeho parádnom koči a spoločne v lampiónovom sprievode zájdu rozsvietiť vianočný stromček.

M. Heretová
Video: Marek Mička, Tomáš Goga
Foto: Matúš Klima