V júni 2022 sa nám podarilo zorganizovať týždenné stretnutie, ktoré bolo spojené s dobrovoľníckou prácou.

V rámci vzdelávacích aktivít boli dominantou dve témy, prvou bolo dobrovoľníctvo a budovanie komunít, a druhou environmentalistika a ekológia. Obidve témy sú nosnými témami Vydry a je potrebné venovať im čas a priestor k diskusii. Ku každej z týchto tém sme sa snažili vytvoriť interaktívny workshop, kde účastníci museli sami prichádzať na riešenia problémov, snažiť sa ich správne implementovať. Prediskutovali sme rôzne oblasti problematiky životného prostredia, ktoré sa opierali o skutočnosť. Diskutovali sme o budúcnosti našej komunity, o rôznych pohľadoch na fungovanie Vydry a ako by sa mohla Vydra rozvíjať. Diskusie sme dopĺňali výrobou barefoot sandálov, ktorú sme doplnili rozhovorom o chodení “na boso”. V rámci pracovnej časti projektu sa nám podaril postaviť kompost a v procese výstavby je pec na chlieb a pizzu.
    
Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme s podporou Nadácie Pre Deti Slovenska v rámci projektu Mladí komunitní lídri.
Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.