Prevodom na bankový účet
Najjednoduchším spôsobom, akým nás môžete podporiť, je priamy prevod finančných prostriedkov na náš účet. V prípade, že si prajete, aby boli prostriedky použité konkrétnym spôsobom, môžete ho uviesť.

Číslo bankového účtu: 2093486001/5600

IBAN: SK 97 5600 0000 0020 9348 6001