VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita pôsobí v obci Čierny Balog od roku 1997.

Od svojho vzniku sme sa venovali:

 • dobrovoľníckym aktivitám
  • dobrovoľnícke brigády na záchranu a rekonštrukciu Čiernohronskej železnice
  • vybudovanie táboriska vo Vydrovskej doline
 • komunitnému rozvoju
  • pravidelné voľnočasové aktivity pre deti
  • rómska asistencia
  • získavanie prostriedkov a udeľovanie mikrograntov na rozvoj obce
  • spolu s Obcou Čierny Balog sme založili dcérsku organizáciu Komunitné centrum n.o., ktorá taktiež poskytuje verejnoprospešné služby
 • rozvoju cestovného ruchu
  • vybudovanie objektov vo Vydrovskej doline (drevenica s prevádzkou bufetu a terasou, prístrešok pri potoku, amfiteáter s osvetlením, vodovod, detské ihrisko, historická chlebová pec, nástupište železničky, WC)
  • úprava nástupišťa ČHŽ v Chvatimechu
  • vybavenie múzea ČHŽ v Čiernom Balogu zariadením a jeho prevádzka do roku 2007
  • vybudovanie zázemia pre dobrovoľníkov a zamestnancov organizácie
  • tvorba a vydávanie propagačných materiálov
  • zariadenie informačnej kancelárie v Čiernom Balogu
  • zariadenie informačnej kancelárie vo Vydrovskej doline (prevádzka cez letnú sezónu)
  • zariadenie informačnej kancelárie pod Urbanovým vrchom (prevádzka cez zimnú sezónu)
  • vybudovanie Environcentra v Čiernom Balogu
 • vývoj zamestnanosti