VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita
Občianske združenie
Hlavná 51, 976 52 Čierny Balog
IČO: 35980672
tel. čísla:+421 48 61 90 944, +421 901 764 766

vydra@vydra.sk
konateľka

tik@vydra.sk
manažment turistických informačných kancelárii

asistent@vydra.sk
manažment kancelárie, organizovanie výletov

tabory@tabory.sk
vydrovské letné tábory