Vecný dar
Prácu VYDRY môžete podporiť aj poskytnutím vecného daru (napr. darovaním technického vybavenia pre kanceláriu, táborisko, informačné kancelárie, auta, akéhokoľvek materiálu pre dobrovoľníkov, odmien na akcie pre deti a pod.)
Dobrovoľnícka práca
VYDRA vyrástla z dobrovoľníckej základne a stále je podstatná časť jej činnosti založená práve na dobrovoľníckej práci. Každoročne máme okolo 60 dobrovoľníkov, členovia správnej rady tiež pracujú bez nároku na honorár. Každoročne nás môžete podporiť účasťou na Vydrovských letných táboroch (buď ako účastníci mládežníckych táborov alebo ako animátori na detských táboroch), na víkendových brigádach alebo akciách, ktoré pripravujeme pre verejnosť. Takisto môžete prispieť svojimi schopnosťami pri prekladoch propagačných materiálov alebo podkladov pre webstránky.