Ponúkame vám skvelú príležitosť na absolvovanie nevšedného školského výletu vo Vydrovskej doline, plného zážitkov, obohacujúcich vedomostí a zábavy so súťažami. Každému pripravíme optimálny program podľa požiadaviek (prihliadame na vek žiakov a váš čas). Školský výlet vám pripravíme na kľúč.

Aj takto môže vyzerať školský výlet:

 • zábavno-vzdelávacie (zážitkové) programy s environmentálnou tematikou, hry zamerané na udržiavanie zvykov, tradícií a remesiel a poznávanie prírody,
 • prehliadka múzea Čiernohronskej železnice,
 • návšteva Infocentra, možnosť nákupu suvenírov,
 • jazda historickou Čiernohronskou železnicou,
 • prestávka na obed – ponúkame školské menu,
 • interaktívna prehliadka Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline obohatená o špeciálne pracovné listy,
 • exkurzia k NPR Dobročský prales so sprievodcom,
 • návšteva pamätnej izby so stálou expozíciou “Gazdu poznáš po dvore, gazdinú po pitvore!”.

Pripravíme vám niektorý z našich zábavno-vzdelávacích programov (zážitkových programov)

Zábavno-vzdelávacie programy sú zážitkové aktivity pre deti inšpirované miestnymi tradíciami a remeslami, počas ktorých je hra a práca príjemnou školou. Podporujú environmentálnu výchovu, odohrávajú sa v lone prírody na čerstvom vzduchu. V tvorivých dielňach využívame druhotné suroviny a praktickými ukážkami domácich remeselníkov sprístupňujeme kultúrne hodnoty širokej verejnosti.

V ČIERNOM BALOGU
Trvanie programu: 1,5 – 2 hodiny
Cena
na žiaka: 4 €, prijímame aj kultúrne poukazy. Pedagogický dozor neplatí.
Miesto konania: Envirocentrum VYDRA, Lesnícky skanzen.

Kliknutím na názov programu sa objaví krátke video.

 • Remeselný dvor Poklady starých Baločanov – návšteva remeselného dvora s ukážkami tradičných ľudových remesiel – kožiarstvo, tkáčstvo, páranie peria, medovníkarstvo.
 • Ako chutí príroda budovanie vzťahu detí k prírode prostredníctvom zábavných hier zameraných na viaczmyslové vnímanie a poznávanie prírody.
 • Vydričkina papiernička – výroba recyklovaného papiera – názorná ukážka a praktická skúsenosť sekundárneho využitia odpadového papiera. Hlavné aktivity: teória všeobecná a konkrétna k aktivite, praktická výroba, hotový výrobok na pamiatku.
 • Šikovné prsty – výroba tkaných rohoží – využitím starého textilu a jeho ručným spracovaním zachovávame tradičné remeslá. Hlavná aktivita: praktická skúsenosť, výroba, hotový výrobok na pamiatku.
 • Drevorubačský ding – zábavné súťaženie s prvkami folklóru a drevorubačských tradícií (rezanie dreva ručnou pílou, hod kľuchtou, chôdza na chodúľoch, plieskanie bičom).
 • Záhrada starej matere – spoznávanie byliniek pre radosť i pre úžitok spojené s tvorivou dielňou a ochutnávkou čajíka z domácich byliniek
 • Zlatý ošiaľ vo Vydrove – spoznávanie dobrodružstva zlatokopov pri hľadaní pokladu vo Vydrovskej doline, kde najväčšia sopka na Slovensku, Poľana, zanechala drahé kovy a nerasty. Pod vedením inštruktora sa naučíte ryžovať „zlato“ tradičnými zlatokopeckými panvicami.

Od  roku 2019 používa OZ VYDRA pre svoje zábavno-vzdelávacie programy značku Regionálny produkt Horehronie.

NA PODPOĽANÍ  – NOVINKA! (v spolupráci s organizáciou Komunikačné centrum Detva, n. o.)
Trvanie programu: 5 – 6 hodiny
Cena
na žiaka: 7 – 9 €, prijímame aj kultúrne poukazy. Pedagogický dozor neplatí.
Miesto konania: Detvianske a hriňovské lazy.

 • Cesta na gazdovstvá pod Poľanou
  Gazdovstvo u Jožka Kečkára: interaktívne aktivity na gazdovstve pri zvieratách, ukážka tradičného hospodárenia a ľudovej architektúry.
  Laznícky dvor pod Pôjdami: ukážka ľudovej architektúry a tradičných hospodárskych strojov, chalúpka deduška Večerníčka, výstava historických bicyklov.
 • Za remeslami podpolianskeho regiónu
  Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa: ukážka remesla. Prechádzka historickou časťou mesta Detva so sprievodcom. Zážitkové aktivity v Podpolianskom múzeu.
  Predajňa Detvianske ľudové umenie: expozícia tradičného odevu a detvianskej výšivky, interaktívna ukážka výšivky krivou ihlou.

Jedinečné turistické atrakcie

 • Lesnícky skanzen – 5 km náučný chodník lesného času s viac ako 80 zastávkami odkrýva tajomstvá prírody, histórie lesníctva, významu, pestovania, ochrany lesa, práce lesníkov a spracovávania dreva. Pri absolvovaní animačného programu (alebo využití inej služby OZ VYDRA) každý žiak pri vstupe do Lesníckeho skanzenu dostane pracovný list.
 • NPR Dobročský prales – poznávacia nenáročná túra so sprievodcom po hranici tisícročného Dobročského pralesa
 • Čiernohronská železnica – nezabudnuteľná jazda historickou lesnou železnicou

Školský výlet je:

 1. zostavený v súlade s ŠVP (ISCED 1, ISCED 2 a ISCED 3 – vzdelávacia obsahová oblasť – ČLOVEK A PRÍRODA, ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, UMENIE A KULTÚRA a prierezovej témy ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA a i.),
 2. plný pohybu v lone prírody,
 3. plný zábavy na čerstvom vzduchu,
 4. plný dobrodružstva pri spoznávaní lesného ekosystému,
 5. objavovanie a spoznávanie krás ľudového remesla a tradícii našich predkov,
 6. podporujúci vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode a jej zákonitostiam hravou formou priamo v prírode, a nie len v školských laviciach.

Formulár výletu nájdete tu alebo nás môžete kontaktovať na mailovej adrese asistent@vydra.sk.