V roku 2019 sú členmi správnej rady VYDRY:

predsedníčka správnej rady:
Ing. Csilla Droppová, PhD.
manažérska a marketingová odborníčka

členovia správnej rady:
Ing. František Budovec
starosta obce Čierny Balog

Ing. Andrej Feik
projektový manažér

Mgr. Tomáš Goga
Slovenská akadémia vied

Mgr. Zuzana Korbová

Emília Skokanová
študentka

Adam Perinay
študent

Paulína Balejová
študentka

Jakub Kula
študent

revízor:
Mgr. Lucia Ličková