Opäť sme sa vrátili k tradícii vydávania občasníka Vydrovské zvesti, ktorý prináša informácie OZ VYDRA, o akciách a podujatiach, ktoré sa konajú vo Vydrovskej doline.

Vydrovské zvesti 1/2016
Vydrovské zvesti 2/2016
Vydrovské zvesti 3/2016

Vydrovské zvesti 1/2017